Głównym projektem Centrum Aktywności Ruchowej MTW Sport jest prowadzenie zajęć ruchowych zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców, już od 3-go roku życia (również z możliwością aktywnego udziału rodziców).

Podczas naszych zajęć stosować będziemy wiele atrakcyjnych dla dzieci przyrządów i przyborów, których użycie połączone z ciekawymi dla najmłodszych ćwiczeń i zabaw pozwolą wspomagać wszechstronny rozwój ruchowy dziecka.

W trakcie trwania naszych zajęć dziecko ma kontakt z rówieśnikami, pobudza sprawność fizyczną, kształtuje koordynację ruchową, przy czym rozwija się jego sportowy charakter i zamiłowanie do sportu. Warto pamiętać, że podłożem i przyczyną do powstania i ujawnienia wszelkich predyspozycji są umiejętności i nawyki, zdobywane już w podczas najmłodszych lat.

Zajęcia ruchowe pozwalają oddziaływać na inteligencję, a różne zadania wykonywanym w formie ciekawych zabaw wpływają na rozwój zmysłów, co skutkuje lepszym przyswajaniem informacji, a w późniejszych latach efektywną nauką, kreatywnym myśleniem i rozwojem osobowości dziecka. Ważnym elementem zajęć ruchowych jest także kształtowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.